Veckobrev v 8

Veckans förmåga var att uppskatta sig själv, vi har pratat mycket om att vara sig själv, uppsatta sig själv och att göra sitt bästa. Allt för att få ett bra förhållande till sig själv, att tycka om och uppskatta den man är. Nästa vecka jobbar vi med förmågan att ha tålamod.

Under måndagens ASL timme fick 1-2orna skriva texter om vilka egenskaper man skulle vilka ge till en ”hittepå” person. Egenskaper som att vara hjälpsam, respektera andra, följa överenskommelser, vara tacksam, ha tålamod var några som hamnade på tankekartan under genomgången.

Treorna sammanfattade under måndagens mattelektion begreppen area och omkrets sen jobbade de enskilt med att träna addition och subtraktion med tal upp till 100 samt likhetstecknets betydelse, tex 42+ _____= 69 eller ______-23= 34. Treorna har under veckan också gått igenom läsläxan, pratat om att läsa med intonation (inlevelse, olika röster) och skrivit text utifrån en bild.

Tvåorna repeterade under veckan talen mellan 10-20, att 11 är 10+1, att 18 är 10+8 eller tom 10+5+3. Vi gick också igenom läsläxan och samtalade om läsförståelse uppgifterna som hörde till. Vi lärde oss också mer om olika tecken som kan dyka upp i en text, punkt, utropstecken, frågetecken och talstreck.

Ettorna har jobbat vidare med att skriva bokstäver för hand. Alla kämpar på jättefint! Vi har även repeterat 10-kompisarna (9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5) prata gärna om dem hemma, så att de sitter.

Sen har vi gjort en massa i helklass och andra grupper. I torsdags avslutade vi verkstäderna om rymden och på helklasstimmen skrev vi en sammanfattande text så att vi kan ta oss vidare ner på jorden. Fredagens helklasstimme handlade om att landa på vårt jordklot. Eleverna jobbade med appen Google Earth för att undersöka hur jordklotet ser ut, för att se förhållandet mellan land hav, för att se vilka färger olika naturtyper har på kartan och för att besöka spännande platser. Tänka att man med hjälp av den appen kan gå på kinesiska muren eller besöka Viktoria fallen i Zimbabwe.

I fredags hade vi klassråd. Ett tydligt sätt för eleverna att förstå och jobba med demokrati, allas möjlighet att vara med och påverka, mötesstrukturer och hur beslut fattas. Många elever tar under klassråden chansen att påverka sin vardag på Delfinen, det kom tex upp förslag om namnlappar på skohyllorna och att elevernas ansvarsområden skulle förändras. Det kom också många förslag på utflykter och på ämnen de skulle vilja lära sig mer om, hur det var förr, att leva som man gjorde förr, andra världskriget, om andra länder mm. Förslagen som kom upp på klassråden ska nu vidare till Delfinrådet nästa vecka.

Nästa vecka

På onsdagen är det idrottsdag för åk 5-9, vi är inte helt säkra på om/hur de påverkar oss. Men vi utgår från att det blir idrott som vanligt för åk 2,3.

Måndag; idrott åk 2 , slöjd åk 3

Tisdag; idrott åk 1,3

Onsdag; musik åk 1,2,3, idrott åk 2,3

Torsdag;

Fredag; idrott åk 1, Delfinråd (två representanter från förskoleklass, 1-3A och 1-3B)


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev vecka 7

Förmågan att bry sig om andra har genomsyrat veckan och i måndags gjordes tankekartor över hur och när man kan visa att man bryr sig om någon.

Sen har vi skrivit instruerade texter, steg för steg, hur man gör i olika situationer för att visa att man bryr sig.

Matematiken har fortsatt handlat om geometri och treorna har jobbat vidare med area och omkrets. Ettorna och tvåorna har jobbat vidare med de geometriska formerna och olika huvudräkningsstrategier för addition och subtraktion .

I onsdags var vi på Vetenskapens hus, det var spännande. Där fick vi undersöka stjärnhimlen med datorprogrammet Stellarium. Vi fick också jobba med olika modeller av solsystemet, en över planeternas rörelse runt solen och en modell över solen, jorden och månens rörelser i förhållande till varandra.

Veckans förmågearbete avslutades med att eleverna fick göra kort till någon för att visa att de bryr sig om den personen. Arbetet med korten fortsatte långt efter lektionens slut.

V 7

Måndag; idrott åk 2 , slöjd åk 3

Tisdag; idrott åk 1,3

Onsdag; musik åk 1,2,3, idrott åk 2,3

Torsdag; Verkstäder

Fredag; idrott åk 1


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v 6

Förra veckan var det förmågan att vara generös som var i focus och den här veckan har vi tränat på att vara nyfikna. Nästa vecka är det förmågan att bry sig om andra som kommer att genomsyra det vi gör.

Under veckan har varit nyfikna och tagit reda på mer fakta om planeterna i vårt solsystem, vi har varit nyfikna på varandra och i fredags var vi nyfikna på en ny app. Då jobbade vi med bildskapande i appen Sketches. Det var kul att se kreativiteten och nyfikenheten när vi tillsammans utforskade hur man skrapar egna bilder i appen.

Matematiken har även denna vecka handlat om geometri, treorna har gått igenom två nya begrepp… omkrets och area och tränat på dem.

På onsdag ska vi åka på studiebesök på Vetenskapens hus och lära oss mer om rymden. Vi kommer att åka i två grupper, en på förmiddagen och en efter lunch. Vi kommer att blanda eleverna från båda klasserna när vi gör grupperna, eftermiddagsgruppen är åter på Delfinen ca 15.00. Återkommer på måndag eftermiddag med vilka som åker när.

Hemläsning: eleverna läser vidare i böcker de valt själva + att vi har en gemensam årskurs läxa som vi kan jobba med på vissa lektioner.

Tisdagar, åk 1 och 2 lämnar in sin läsläxa och får en ny.

Onsdagar, åk 3 lämnar in sin läsläxa och får en ny.

V 6

Måndag, idrott åk 2, slöjd åk 3

Tisdag, idrott åk 1,3

Onsdag, – vi åker till Vetenskapens hus i blandade grupper, övningsämnen där det passar , det behövs inga idrottskläder.

Torsdag, verkstäder

Fredag, idrott åk 1

/ Personalen i 1-3AB


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v 3

Hej!

Temaarbetet om rymden har fortsatt under veckan och den förmågan som vi har haft i fokus är förmågan att kunna samarbeta. Veckan började med att vi pratade om förmågan att samarbeta, vi pratade om vad som är viktigt att tänka på när man samarbetar. Några saker som kom upp då var att man måste kunna ge och ta och att man måste prata med varandra för att kunna komma överens. Den första samarbetsövningen vi gjorde var att rita raketer, de olika borden skulle på 10 minuter försöka rita raketer tillsammans.

Veckans skrivuppgift var att skriva en saga som utspelar sig i rymden. Treorna skrev egna sagor medan årskurs 1 och 2 skrev sina sagor tillsammans två och två. Sagorna blev inte färdiga under veckan så vi fortsätter nästa vecka.

Alla årskurser har på sina mattelektioner jobbat med geometri. Vi har pratat om två och tre dimensionella figurer. Inför arbetsområdet med geometri har vi pratat om och förklarat vilka mål vi jobbar med.

Vi har pratat om att det finns tre steg.

1) att kunna peka ut och namnge figurerna

2) att kunna beskriva figurerna

3) att kunna jämföra figurerna och se likheter och skillnader

Efter lektionerna var det många barn som gick ut och byggde geometriska figurer av snö.

I torsdags var det äntligen dags för verkstäder. I matteverkstan jobbade man med geometriska figurer. I ateljén skapade man mobiler eller tittskåp över vårt solsystem. I labbet pratade man om gravitation och byggde fallskärmshoppare. I svenskaverkstan pratade man som mytologin bakom några av stjärnbilderna på himlen. Så kul att jobba med rymden på olika sätt.

I torsdags jobbade vi även med målet att först, kunna förklara och illustrera hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra och hur vår tid hänger ihop med det.

Veckan avslutades med att vi sammanfattade arbetet med förmågan att samarbeta genom att jobba med frågan, -varför av det bra att samarbeta?

Nästa vecka är det dags för friidrott i Sätrahallen. På onsdag kl 12-14 ska vi få prova på olika friidrottsgrenarna i Sätrahallen. Barnen behöver ha med sig idrottskläder, inneskor och vattenflaska.

Måndag; idrott åk 2 , slöjd åk 3

Tisdag; idrott åk 1,3

Onsdag; musik åk 1,2,3, Friidrott i Sätrahallen 12-14

Torsdag; Verkstäder

Fredag; idrott åk 1


Prenumerera på nya blogginlägg

Veckobrev v 2

Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till en ny termin!

I onsdags drog vi igång igen och det var så härligt att träffa alla elever! Vi kunde verkligen se glädjen hos eleverna att få träffa varandra igen efter att ha varit ifrån varandra under ledigheten.

Det första vi gjorde var att börja prata om det nya året och vad ett år är. Vi skapade fantastiska bilder av fyrverkerier. Under arbetet tränade vi på att använda linjalen och på begreppet mittpunkt.

I onsdags drog vi också igång arbetet med de värdegrundande förmågorna som hela lågstadiet ska jobba med under terminen.

Den första förmågan som vi jobbat med är -förmågan att lyssna.

Vi diskuterade tillsammans frågorna… Hur gör man när man lyssnar? Hur visar man att man lyssnar? Vad är en god lyssnare? Varför är det viktigt att kunna lyssna? Lyssnar man alltid på samma sätt?

Utifrån diskussionerna fick eleverna tillsammans göra en trappa över förmågan att lyssna.

Sen har vi tränat på att lyssna på alla möjliga sätt, lyssnat på varandra, lyssnat på högläsning, samtalat mm.

Efter att ha pratat om vad som kännetecknar våra 4 årstider skapade alla sitt eget årstidsträd.

Dessa träd och vad som kännetecknar årstiderna + att vi la till förmågan att lyssna jobbade 2-3orna vidare med under sin fredags lektion.

Focus under lektionen var förmågan att lyssna och eleverna delades in två och två för att sen utse vem som var lyssnare och vem som var talare. Efter det drog talaren en bild på en årstid och började berätta. Lyssnarens uppgift var i det här att träna på att vara en bra lyssnare att titta på den som berättade, nicka , humma och bekräfta och att när det passade ställa följdfrågor, koppla det som sades till egna erfarenheter. Efter lite träning och byten av uppgifter var det dags för redovisning… -wow vilka lyssnare vi fick ta del av när några som slutkläm på lektionen fick göra uppgiften framme vid tavlan och vi andra fick titta på.

Nästa vecka jobbar vi vidare med förmågan att samarbeta. Även arbetet med året och årstiderna går vidare, vi går vidare så att vi även befäster månaderna och veckodagarna -i vilken ordning de kommer, vilka som kommer före och efter varandra.

Vi kommer även att ta oss ut i rymden för att förstå att året, månaderna och dygnen hänger ihop med hur jorden och månen rör sig i förhållande till solen. Rymden brukar vara ett spännande ämne att jobba med och kanske ännu mer nu när man tror sig hittat fossiler på Mars. Mer info om temat kommer i ett senare inlägg.

Nästa vecka

Måndag; idrott åk 2, slöjd åk 3 -eleverna byter slöjd

Tisdag; idrott åk 1,3 -INGEN simskola för åk 2

Onsdag; Musik åk 1,2,3 , idrott åk 2,3

Torsdag; Verkstäder

Fredag; Idrott åk 1


Prenumerera på nya blogginlägg